Apostolat

 R Formación en el conocimiento de la Palabra de Dios

Con las personas que deseen acercarse al santuario a conocer más a fondo a Jesucristo en la Palabra de Dios y a orar con la Sagrada Escritura. Llamen para concretar encuentros

La comunitat de verges consagrades de Santa Maria de Refet viu una vida contemplativa en el Santuari i realitza apostolat tant des del mateix com en el bisbat d´Urgell.

Apostolat de la pregària

La comunitat resa la Litúrgia de les Hores a l’església del santuari, oberta als hostes de l’hostatgeria i a tot el qui vulgui participar amb nosaltres. Truqui i pregunti horaris sense compromís.

Acollida

L’acollida és un puntal del carisma jerònim. Les verges consagrades acullen tot el qui arriba desitjós de pregària, silenci, contemplació, i també als qui senten necessitat de compartir les penes i alegries de la vida.

Divulgació del camí espiritual del pelegrinatge a Terra Santa

Perquè el pelegrinatge és també un viatge interior cap a Jesucrist, buscant el rostre de Déu. Al monestir poden trobar informació, i també en aquesta web, i poden també preguntar-nos tot el que necessitin si estan pensant en fer un pelegrinatge als llocs sants on va néixer, va viure, va morir i va ressuscitar Jesucrist.

 

Formació en el coneixement de la Paraula de Déu

Amb les persones que es vulguin acostar al santuari a conéixer més a fons Jesucrist en la Paraula de Déu i a pregar amb l´Escriptura. Truqueu per a concertar trobades

 

Apostolat de les xarxes socials

Ens va enlluernar una dona gran monja benedictina que va dir, en una Setmana d’Estudis monàstics: “el que hauria fet Sant Pau si hagués tingut internet”. Des de la nostra petitesa, intentem portar Jesucrist als homes d’avui mitjançant aquest apostolat de la ploma virtual amb presència en diverses xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter.

Realitzem una lectura de la Bíblia en un any en grups de whatsapp, lectura del Catecisme en un any; tenim un club de lectura catòlic per whatsapp i un grup de formació i pregària de la litúrgia de les Hores. Contacteu-nos per a saber-ne més.

Les Fraternitats laiques jerònimes

Els carismes dels sants són sempre en bé de tota l’Església. Sant Jeroni és de tots. I als cristians del segle XXI sant Jeroni ens crida a posar la Paraula de Déu al centre de la nostra espiritualitat i de la nostra vida cristiana. Enmig de tantes paraules buides que enlluernen un moment però que s’esvaeixen com el fum, enmig de tantes paraules falses, que ens aboquen a la sospita i a l’escepticisme, les Sagrades Escriptures són la font de la saviesa, que ens duu a la salvació (2Tm 3, 15).
Com la sal de la terra, els laics cal que siguin enmig del món: per tots els barris i els carrers de les nostres ciutats. No cal que es vegin, però que tampoc s’amaguin. En mig de la ciutat cal que facin arribar arreu el bon gust de Jesús, perquè tothom conegui la seva Paraula, viva i eficaç, amorosa i salvadora.
Els membres de les Fraternitats laiques jerònimes són laics que volen seguir Crist vivint en el món d’avui, compartint amb l’orde jerònima el seu carisma de la lectura amorosa de la Sagrada Escriptura i la lloança divina. Els membres de les Fraternitats han de ser, doncs, cristians convençuts que viuran la seva fidelitat a Jesucrist en mig del món, en els llocs i en les situacions concretes en les que Déu els va posant cada dia.
Seguint l’esperit de Sant Jeroni, els membres de les Fraternitats estan cridats a esdevenir “enamorats de Jesucrist”: “Enamorat de Crist i tot el difícil se’t farà fàcil” (St. Jeroni, Carta 22,40). I l’enamorat res anteposa a l’amor de Crist (Sant Pau); cerca conèixer-lo cada dia més i més, d’aquí la crida punyent de Sant Jeroni a conèixer la Sagrada Escriptura. I d’aquí també aquesta crida a la lloança divina: Aquell que esdevé el centre de la nostra vida, és també el centre de la nostra lloança.

Apostolat de la botiga: regals cristians

La botiga del santuari és el lloc en què vendre els objectes que elaborem artesanalment amb la finalitat de contribuir al nostre sosteniment material. Però s’ha revelat també com un lloc d’apostolat molt ric i interessant. Ens ha permès conèixer a diverses dones joves artesanes amb qui hem entaulat col·laboració perquè posin al servei de Déu i el poble els dons rebuts d’Ell, elaborant productes de temàtica i missatge cristià. Podeu veure exemples a la pàgina “botiga” en aquest web.

C/ Afores, s/n,
25739, Seró (Artesa de Segre),
Lleida. Bisbat d´Urgell.
Telèfon: 973291319.
Whats app: 688803999
Email: contacte@santamariaderefet.org