Ora, labora et lege. El carisma jerònim

Ora, labora et lege. El carisma jerònim

Els pilars del carisma jerònim són la lloança divina i l´estudi amorós de la Sagrada Escriptura. Un carisma viu, encarnat, que procurem viure en profunditat, evangèlicament, en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. Unes petites mostres: la conferència de...